Професійна компетентність викладачів вищих навчальних закладів припускає постійне обновлення знань, умінь для вирішення педагогічних завдань за нових умов. Особливості діяльності науково-педагогічних працівників в умовах застосування дистанційних освітніх технологій пов'язані зі зміною характеру їх діяльності, з ускладненням діяльності з розробки і подання навчальних дистанційних курсів, зі складністю організації опосередкованої комунікації між викладачами і студентами та між студентами та складністю організації дистанційного контролю навченості студентів, що припускає відповідну підготовку.

Курс дає можливість науково-педагогічним працівникам Університету отримати уявлення щодо  використання дистанційних освітніх технологій в навчальному процесі.