Професійна компетентність викладачів вищих навчальних закладів припускає постійне обновлення знань, умінь для вирішення педагогічних завдань за нових умов. Особливості діяльності науково-педагогічних працівників в умовах застосування дистанційних освітніх технологій пов'язані зі зміною характеру їх діяльності, з ускладненням діяльності з розробки і подання навчальних дистанційних курсів, зі складністю організації опосередкованої комунікації між викладачами і студентами та між студентами та складністю організації дистанційного контролю навченості студентів, що припускає відповідну підготовку.
Курс дає можливість науково-педагогічним працівникам Університету отримати уявлення щодо використання дистанційних освітніх технологій в навчальному процесі.

Курс призначено для науково-педагогічних працівників Університету. Структуру курсу подано у вигляді трьох модулів. Курс носить практичну спрямованість. Отриманий досвід дозволить самостійно розробляти тестові запитання та тести з навчальної дисципліни в системі дистанційного навчання Mentor.

Курс предназначен преподавателям, которые работают с иностранными студентами.

Тестовий курс для работи преподавателей

Професійна компетентність викладачів вищих навчальних закладів припускає постійне обновлення знань, умінь для вирішення педагогічних завдань за нових умов. Особливості діяльності науково-педагогічних працівників в умовах застосування дистанційних освітніх технологій пов'язані зі зміною характеру їх діяльності, з ускладненням діяльності з розробки і подання навчальних дистанційних курсів, зі складністю організації опосередкованої комунікації між викладачами і студентами та між студентами та складністю організації дистанційного контролю навченості студентів, що припускає відповідну підготовку.

Курс дає можливість науково-педагогічним працівникам Університету отримати уявлення щодо  використання дистанційних освітніх технологій в навчальному процесі.