Дискретні структури є фундаментальною основою програмної інженерії: це всім відомо і це дуже добре.
Але, з іншого боку, дискретні структури можна сприймати як добірку алгоритмічних "рецептів" - алгоритмів для розв'язання практичних завдань.
Дискретні структури, засновані на логіці предикатів, теорії графів та добірка рішень з теорії чисел обов'язково стануть на пригоді кожному справжньому програмісту.


Слово «дискретний» означає «складений з окремих часток», а дискретна математика має справу із сукупностями об’єктів, названих множинами та визначеними на них структурами. Тобто цей розділ математики вивчає дискретні (перервні) величини, на відміну від класичної неперервної математики.

Дискретна математика широко використовується, насамперед у галузях науки, які пов’язані з інформаційними технологіями та комп’ютерами. Основні засоби подання інформації є дискретними: окремі слова та мовні і граматичні конструкції, табличні масиви даних в технічних та економічних системах, дані статистики та ін.

Дискретна математика полягає в основі вивчення багатьох дисциплін напрямку Програмна інженерія. Теоретичні положення дискретної математики використовуються для рішення задач на комп’ютері у термінах апаратних засобів та програмного забезпечення із  залученням організації символів та маніпулювання даними. Сучасний комп’ютер – це по суті кінцева дискретна система. Для розуміння того, як вона працює потрібно розглянути її у вигляді дискретної математичної системи. Тому головна ціль при вивченні дискретної математики – здобути інструменти та техніку, що необхідні для розуміння і проектування комп’ютерних систем. Саме тому ця книга і має у назві прикметник «комп’ютерна».