Враховуючи специфіку функціонування організацій, агресивність середовища, реалізація процесів реформування є складним завданням, що потребує застосування сучасних методологій управління:

–            гнучких методологій управління проєктами;

–            управління змінами;

–            реінжинірингу бізнес-процесів.

Однією з конкурентних переваг організацій є наявність сертифікату відповідності вимогам стандартів на системи управління ISO 9001:2015. Однак його отриманню передує розробка внутрішньої системи якості та формалізація процесів.

При описі взаємодії та функціонування структурних підрозділів, описі процесів, що відбуваються в структурних підрозділах, доцільно використовувати інструменти моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів та засоби автоматизації.

Метою викладання навчальної дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» є вивчення методів, які дозволяють аналітично досліджувати бізнес-процеси в організації, проводити моделювання бізнес-процесів у середовищі AllFusion Process Modeler. Основними завданнями вивчення дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» є вивчення теоретичних засад, методів реінжинірингу бізнес-процесів, принципів моделювання бізнес-процесів та реалізації їх на практиці.