Курс призначено для науково-педагогічних працівників Університету. Структуру курсу подано у вигляді трьох модулів. Курс носить практичну спрямованість. Отриманий досвід дозволить самостійно розробляти тестові запитання та тести з навчальної дисципліни в системі дистанційного навчання Mentor.