Мета вивчення – засвоєння основ взаємозамінності і стандартизації, здобуття навичок використання і дотримання вимог стандартів, вибору посадок типових спряжень.

Завдання – основним завданням вивчення дисципліни «Взаємозамінність і стандартизація» в залежності від спеціальності є одержання знань: з теоретичних принципів та практичних методів інструментального забезпечення взаємозамінності деталей авіаційної та ракетно-космічної техніки; створювати і теоретично обґрунтовувати конструкції машин, механізмів та їх елементів на основі загальних принципів конструювання, теорії взаємозамінності, стандартних методик розрахунку деталей машин; виконувати роботи зі стандартизації, уніфікації та технічної підготовки до сертифікації технічних засобів, систем, процесів, устаткування й матеріалів, організовувати метрологічне забезпечення теплотехнологічних процесів з використанням типових методів контролю якості продукції у галузі енергетичного машинобудування.

Результати навчання:

знати :

-          основні поняття в галузі взаємозамінності і стандартизації;    

-          типові задачі, що вирішуються методами стандартизації;

-          методи стандартизації (типізація, уніфікація, агрегатування);

-          категорії і види стандартів;

-          комплексні системи стандартів;

-          основи нормування точності геометричних параметрів деталей машин;

-          типи посадок, їх характеристики;

-          системи допусків і посадок для типових з’єднань деталей машин;

-          основи нормування точності форми, розташування і шорсткості поверхонь деталей;

-          основи теорії і методи розрахунку розмірних ланцюгів.

вміти :

-          користуватись термінологією в галузі стандартизації і взаємозамінності;

-          користуватись стандартами на допуски і граничні відхилення розмірів деталей типових з`єднань;

-          вибирати стандартні посадки для з`єднання деталей машин і позначити їх на кресленнях;

-          вибирати засоби вимірів і контролю геометричних параметрів деталей;

-          обробляти і аналізувати результати вимірів;

-          визначати якість деталей по результатам вимірів і контролю гладкими калібрами;

-          виконувати розрахунки плоских розмірних ланцюгів.

мати навички :

-          вимірювання геометричних параметрів деталей;

-          розрахунки граничних розмірів деталей (найбільшого, найменшого, середнього);

-          розрахунки натягів і зазорів в гладких посадках;

-          позначення точності розмірів, шерехатості поверхонь, точності взаємного розташування поверхонь на креслениках.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Взаємозамінність і стандартизація» надає знання щодо точності деталей, характеру з’єднань, методів і способів розрахунків параметрів з’єднань, позначення параметрів точності на креслениках деталей і складальних вузлів. Знання, вміння і навички, які студенти одержують при вивченні дисципліни «Взаємозамінність і стандартизація», в подальшому вони використовують при вивчені конструкторських і технологічних дисциплін, таких як «Проектування авіаційних силових установок і агрегатів», «Конструкція і міцність АД та ЕУ», «Технологія виробництва двигунів та енергетичних установок», «Технологія двигунобудування», «Методи і параметри формоутворення поверхонь», «Технологічне оснащення», «САПР технологічних процесів» та інших, а також при виконанні курсових і дипломних проектів.