Курс

дозволяє опанувати нормативно-правові засади розвитку міжнародних фінансових розрахунків, дослідити види експорту та імпорту капіталу, структури міжнародних фінансових відносин, міжнародних фінансових організацій; визначати методи регулювання платіжного балансу, чинники, що впливають на платіжний баланс; опанувати принципи авансових розрахунків, акредитив, інкасо, розрахунків за допомогою векселів та чеків, дослідити електронно-магнітні засоби здійснення платежів. На основі чинного законодавства розкрито сутність кредитно-посередницьких операцій банків: експортний факторинг та міжнародні форфейтингові операції. Значну увагу приділено валютним операції на умовах спот, крос-курсу та його розрахунку. Разом з тим докладно розглянуто сутність та особливості валютної позиції комерційного банк, «спот»-ринку, ф’ючерсних та форвардних операцій

Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-професійною програмою зі спеціальності 071 Облік і оподаткування  (освітня програма Облік і оподаткування )  відбувається відповідно до «Правил прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2022 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (освітньої програми), склад якої затверджується наказом ректора Університету. 

До фахового іспиту входять питання за темами:

- Фінансовий облік; 

- Аудит;

 - Податкова система;

- Митна справа;

 - Облік у банках.