Підготовка школярів до здачі ЗНО

Мета запропонованого курсу – підготувати слухачів до ЗНО та сформувати у них уявлення про сучасну фізичну картину світу, надати знання про найбільш важливі принципи та закони, які визначають будову і найпростіші форми руху матерії, підготувавши тим самим їх до вступу у вищий навчальний заклад та успішного вивчення фізики у ВНЗ.